VBO65-12NO7データシート, VBO65-12NO7 Datasheet PDF,VBO65-12NO7規格 

VBO65-12NO7データシート規格

メーカー : IXYS 

パッキン :  

ピン : 4 

温度 : 分 -40 °C | マックス 150 °C

サイズ : 548 KB

アプリケーション : 1200V single phase rectifier bridge 

VBO65-12NO7 PDFダウンロード