VBO52-16NO7データシート, VBO52-16NO7 Datasheet PDF,VBO52-16NO7規格 

VBO52-16NO7データシート規格

メーカー : IXYS 

パッキン :  

ピン : 4 

温度 : 分 -40 °C | マックス 150 °C

サイズ : 25 KB

アプリケーション : 1600V single phase rectifier bridge 

VBO52-16NO7 PDFダウンロード